Voluntar pentru viitor!

  • Autor: ANCUȚA BREBAN
  • Profesia: psiholog
  • Secțiune: Voluntariat
  • Vezi CV
  • Vezi Proiect

Principala temă a proiectului vine din nevoia implicării active.

Temele abordate în cadrul proiectului sunt dezvoltarea proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor, dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.

Sectorul educației din România este esențial pentru strategia guvernului de îndeplinire a obiectivelor Europa 2020. Majoritatea obiectivelor UE se axează pe îmbunătățirea sectorului educației datorită influenței pe care o are asupra creșterii economice prin ocuparea productivă a forței de muncă, competențe, formarea profesională și retenția elevilor.
România se confruntă cu o serie de provocări privind părăsirea timpurie a școlii și calitatea slabă a educației, care duc la acumularea de competențe de bază cognitive și socio-emoționale insuficiente.
Succesul pe piața muncii este determinat de diferite dimensiuni ale setului de competențe al unei persoane, combinând competențe cognitive, socio-emoționale și competențe specifice activității.

Prin proiect se dorește: încurajarea și susținerea implicării active și responsabile în principal a tinerilor în proiecte de educație nonformală, formare și dezvoltare personală în cadrul comunității de apartenență.

Creșterea capacităților și șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor prin oferirea de oportunități de formare profesionistă autorizată în domeniul tineretului și voluntariatului, crearea de programe anuale, prioritare în rețeaua școlară din Arad.
Chat Conversation End
Type a message…