”AR.A.D. (A-teliere de R-ecreație, A-nimație și D-aruri) pentru Arad” – Ateliere în cartiere

  • Autor: Gabriel Ioan Vladu
  • Profesia: Bibliotecar-Preot-Asistent Social
  • Secțiune: Voluntariat
  • Vezi CV
  • Vezi Proiect

Proiectul ”A.R.A.D. pentru ARAD – Ateliere în Cartiere” urmărește ca finalitate dezvoltarea unei infrastructuri de locuri și programe care să faciliteze implicarea socială, culturală, a copiilor și tinerilor din cartiere, la nivelul comunității lor (infrastructură și implicare ce în prezent este cvasi-inexistentă).
Rezultatele proiectului vor constitui alternative la pseudo-oferta online, tv și de gașcă. Astfel, vor fi constituite minim cinci ateliere, in cinci cartiere ale Aradului, fiecare având 3 secțiuni tematice diferite(teatru-cenaclu, hande-made-bricolaj, debate-formare-dezvoltare personală) cu programe adecvate în care grupul țintă va fi implicat conform opțiunilor personale.
Întâlnirile atelierelor vor fi săptămânale, în coordonarea unor animatori specializați, și produsele materiale sau imateriale rezultate vor fi prezentate public prin expoziții, reprezentații, dezbateri. Proiectul este unul cu perspective certe de durabilitate și extindere. Proiectul și continuarea, diversificarea și dinamizarea lui se poate sprijini și pe parteneriate în sfera societății civile precum și pe aportul agenților economici și al factorilor publici-administrativi.